Paglakas ng dating kaalaman

Posted by / 02-Aug-2020 11:57

Pareho nilang napahanga ang babae at ito ay nagpalit sa kanilang buhay at pagkakaibigan.

Sa Ibong Darna pinangako ni Don Juan kay Donya Maria na wala siyang titingnan na ibang babae at wala siyang kakausapin na babae.

Sa gayon, hindi siya nakatulog, hindi siya napatakan ng tae, hindi siya naging bato, nahuli niya and Adarna, at napagaling niya ang maysakit na amang hari.

Sa pelikula naman ay nabigo din ang magkaibigan dahil nalaman ng babae na magkakilala ang dalawang bida.

Higit sa lahat, kailangan mong tiisin ang hapdi ng dayap sa sugat para hindi ka ipaghele at iputan at gawing bato ng Adarna. Ito ay nakita natin sa magkapatid na sina Don Pedro at Don Diego.

Mga Tauhan: Mga anak ni Haring Fernando Don Pedro – ang panganay. Ang pagiging tapat naman at masipag ni Don Juan at porsigido sa lahat ng pagsubok ay syang nagdala sa tagumpay sa kanya bagaman madalas syang maloko ng ng kanyang mga kapatid,napatawad pa rin nya ang mga ito at sya pa rin nagtagumpay sa huli. Natututuhan Dito Ang Pagiging Tapat , Pagiging Masunurin At Pinapakita Rito Ang Maling Gawain Tulad Ng Pagtataksil At Pangaapi Na Dapat Hindi Gawin.

Sila ay gumawa ng usapan na hindi nila pwedeng sabihin na magkakilala sila sa babae at kailangan ang babae ang pipili kung sino ang mamahalin niya.

Nagkaroon sila ng paligsahan para akitin ang babae.

paglakas ng dating kaalaman-62paglakas ng dating kaalaman-62paglakas ng dating kaalaman-1

natutunan ang pagbasa dito bilang sagisag ng tungkulin ng manunulat.